அமைச்சர் : இலங்கையில் இறைச்சிக்காக மாடு அறுப்பது தடை செய்யப்பட்டு உள்ளது..
செய்தி : இறைச்சி உற்பத்தி,பதனிடும் தொழிற்சாலை அமைச்சரால் திறந்து வைப்பு.

இந்தவார கருத்தூண்

நிகழ்வுகள்

சிரித்திரன் - ஈழத்து சிந்தனை இலக்கியத்தின் ஒரு வரலாறு - மேலும் வாசிக்க
Chat Us Chat Us
சிரித்திரனின் மீள் வருகை குறித்து பேராசிரியர் .சி .மௌனகுரு ஐயாவின் வாழ்த்துச்செய்தி...

6 தசாப்தங்களுக்கு முன்பு கருவாகி உருவாகி எம் மடியில் தவழ்ந்த சிரித்திரன் மீண்டும் வருகின்றான். எம் இல்லங்களையும் எம் இதயங்களையும் மகிழ்விக்க வரும் சிரித்திரனை வருக வருகவென வரவேற்பதில் பெருமிதம் கொள்கின்றது எம் உள்ளம் .

Posted by சிரித்திரன் இதழ் Siriththiran Magazine on Friday, 29 January 2021

6 தசாப்தங்களுக்கு முன்பு கருவாகி உருவாகி எம் மடியில் தவழ்ந்த சிரித்திரன் மீண்டும் வருகின்றான். எம் இல்லங்களையும் எம் இதயங்களையும் மகிழ்விக்க வரும் சிரித்திரனை வருக வருகவென வரவேற்பதில் பெருமிதம் கொள்கின்றது எம் உள்ளம் .
மேலும் வாசிக்க