சிரித்திரனில் எழுதுங்கள்

உங்கள் திறமைக்கு களம் அமைக்க காத்திருக்கிறது சிரித்திரன், நீங்களும் எழுத மிகச்சிறந்த வாய்ப்பு இது. உங்கள் விபரங்களை இடைவெளிகளில் நிரப்பிய பின் கீழே உள்ள பகுதியில் உங்கள் ஆக்கத்தினை உள்ளீடு செய்து சமர்ப்பியுங்கள்.


Personal info /விபரக் கோவை

Name/ பெயர் *

Email/ மின்னஞ்சல் *

Address /முகவரி *

Phone number / தொலைபேசி இலக்கம் *

Which category are you interested in? என்ன வகையான ஆக்கம் எழுத விரும்புகிறீர்கள்? *Submit your writings / ஆக்கத்தினை சமர்ப்பியுங்கள் *